strona główna demo sprzęt wsparcie techniczne nasi klienci kontakt
01 02
1 2

OPIS SYSTEMU - KONTROLA DOSTĘPU

Proponujemy Państwu system kontroli dostępu zintegrowany z rejestracją czasu pracy.Dysponując informacją na temat harmonogramów pracy pracowników system kontroli dostępu może wpuszczać pracowników na teren zakładu zgodnie z ich czasem pracy, np. 30min przed rozpoczęciem pracy. Także dostęp do pomieszczeń może być ograniczony do czasu ustalonego w harmonogramie pracy. Sieć czytników rozmieszczoną na terenie firmy można konfigurować, ustalając, który czytnik ma rejestrować czas pracy, a który kontrolować dostęp. System rejestruje wszystkie zdarzenia i daje wizualny wgląd w to co się dzieje na terenie firmy.

Strona główna      Opis systemu      Demo      Sprzęt      Wparcie techniczne      Nasi klienci      Kontakt