+48 41 275 01 60

Opis zintegrowanego oprogramownia do kontroli i planowania czasu pracy TEMPORA

kontrola, automatyzacja, optymalizacja harmonogramów - opis systemu TEMPORA


System TEMPORA to kompletny system do planowania, rejestracji oraz kontroli czasu pracy. Pozwoli ci optymalnie zaprojektować harmonogram pracy pracowników Twojej firmy, stworzyć plan urlopów, kontrolować nieobecności, spóźnienia, urlopy oraz zwolnienia. Pozwoli Ci zaprojektować czas pracy pracowników, zarówno pod kątem optymalnej efektywności pracy, jak i wymagań przepisów Kodeksu Pracy.

System TEMPORA rozwiązuje problemy z prawidłowym i optymalnym zaplanowaniem czasu pracy pracownikom, pozwala na bieżącą kontrolę realizacji zaplanowanych harmonogramów oraz zapewnia prawidłowe i szczegółowe rozliczenie.

Uzyskaj demo

Wersja demonstracyjna pozwala na zapoznanie się z pełnymi możliwościami programu oraz przetestowanie wszystkich jego funkcji.


Uzyskaj demo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

System w pełni rozlicza czas pracy, z uwzględnieniem godzin dodatkowych, nocnych, nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych, w tym powstałych na skutek złamania doby pracowniczej, godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy tygodniowej, itp. Podczas planowania harmonogramu system na bieżąco ostrzega menedżera o naruszeniach Kodeksu Pracy. Dostosowanie reguł kontroli poprawności do indywidualnych ustaleń regulaminu pracy, obowiązującego w firmie.

PREZENTACJA PROGRAMU

Skontaktuj się z nami i ustal sposób i termin prezentacji systemu.

+48 41 275 01 60

WYGODA i INTUICYJNOŚĆ

Planowanie w systemie TEMPORA odbywa się za pomocą wygodnego i intuicyjnego interfejsu graficznego. Użytkowanie tego systemu nie wymaga od operatora biegłości w obsłudze komputera. System jest wizualny, co pozwala w prosty sposób, szybko i efektywnie tworzyć harmonogramy czasu pracy, nanosić zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego oraz tworzyć analizy i raporty.


Podstawowe funkcje realizowane przez system TEMPORA:

 • Planowanie harmonogramów pracy cyklicznych, niecyklicznych.
 • Planowanie obsady działów.
 • Planowanie i kontrola realizacji zadań do wykonania w zadanym czasie pracy.
 • Rejestracja spóźnień, wcześniejszych wyjść, "wyskoków", z pracy i nieobecności.
 • Zaliczanie czasu pracy wg określonych reguł tj. z zadaną tolerancją spóźnień.
 • Uznaniowe zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, pracy poza czasem pracy wynikającym z harmonogramu.
 • Rozliczanie i ewidencja godzin nadliczbowych.
 • Rozliczanie pracy nocnej oraz pracy w niedziele.
 • Rozliczanie i ewidencja ulopów, zwolnień i innych usprawiedliwionych nieobecności.
 • Możliwość korekty zdarzeń - ręczne dopisywanie, usuwanie lub modyfikacja zdarzeń.
 • Tworzenie raportów dla poszczególnych pracowników, jak również raportów zbiorczych dla grup pracowników.
 • Eksporty danych do różnych formatów.
 • Rejestracja zdjęć wchodzących i wychodzących pracowników.
 • Funkcja rejestracji zdjęcia po wykryciu ruchu przy czytniku.

REJESTRACJA w CZASIE RZECZYWISTYM

Rejestracja czasu pracy (RCP) odbywa się w czasie rzeczywistym za pomocą identyfikatorów elektronicznych. Odbierane na biżąco dane z terminali wejściowych pozwalają wyswietlić aktualną sytuację w formie czytelnego grafiku. Informacja o wejściu lub wyjściu pracownika jest w chwili tego zdarzenia wyświetlana na komputerze jego przełożonego. Możemy zatem kontrolować obecność podwładnych nawet wtedy, gdy pracujemy nad innymi projektami i nie obserwujemy okna TEMPORY. System daje także możliwość wglądu pracowników w jego indywidualny plan pracy za pomocą identyfikatora, którym pracownik posługuje się na co dzień.

TWORZENIE HARMONOGRAMÓW

System pozwala na zaplanowanie czasu pracy pracowników od prostego systemu „od-do” funkcjonującego np. w biurach, do bardziej skomplikowanych systemów, np.: brygadowego, wielozmianowego, pracy wg siatki godzin, itp. Plan pracy można konstruować definiując indywidualne harmonogramy dla poszczególnych pracowników, które można zapisać w postaci wzorców pracy, a następnie przypisać grupie pracowników lub poszczególnym działom firmy. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego obejścia zasad wzorca i zdefiniowania w dowolnie wybranych dniach wyjątków odbiegających od ogólnych reguł wzorca. Mamy również możliwość planowania obsady działów z uwzględnieniem szczególnych wydarzeń mających wpływ na potrzebę zwiększenia personelu. Harmonogram możemy wydrukować lub w formie elektronicznej wysłać do pracowników.

BIEŻĄCA REALIZACJA HARMONOGRAMU

TEMPORA na bieżąco dysponuje informacjami na temat wejść i wyjść pracowników, w każdej chwili może dostarczyć informacji na temat realizacji harmonogramu czasu pracy. Informacja taka pozwala kontrolować ilość godzin pracy, w tym ilość nadgodzin, a w przypadku ich wystąpienia daje możliwość, na bieżąco, w kolejnych dniach, oddanie nadgodzin pracownikowi w postaci czasu wolnego lub zaliczenie ich do wynagrodzenia. Graficzna interpretacja wyników analizy czasu pracy pozwala na błyskawiczne stwierdzenie wszelkich absencji, spóźnień i wcześniejszych wyjść z pracy oraz umożliwia szybkie zapoznanie się z historią zdarzeń i planem pracy w obrębie całego roku kalendarzowego.

KREATOR PRACY ZMIANOWEJ

Funkcja dla firm pracujących w trybie zmianowym, która upraszcza układanie grafika do minimum. Zmiany robocze mogą być definiowane w dowolnych przedziałach czasowych, także nakładających się na siebie. TEMPORA umożliwia stworzenie zróżnicowanych harmonogramów dla poszczególnych pracowników, działów firmy lub wybranej grupy osób. Pozwala to zoptymalizować liczbę pracowników niezbędnych w firmie z uwzględnieniem sytuacji mających wpływ na zwiększenie ilości potrzebnego personelu.

KREATOR PLANÓW URLOPOWYCH

W ramach funkcji planowania pracy użytkownik ma możliwość skorzystania z narzędzi ułatwiających bezkolizyjne planowanie urlopów i innych nieobecności. Nieobecności w nim wprowadzone zapisywane są automatycznie w harmonogramie pracy. W programie zdefiniowane zostały najpopularniejsze typy nieobecności. Można tworzyć własne ich rodzaje.

ANALIZA DNIA i MIESIĄCA

Zdarzenia rejestrowane w programie można analizować i rozliczać korzystając z funkcji analiza dnia lub analiza miesiąca. Użytkownik może zobaczyć pełen obraz odpowiednio dnia lub miesiąca danego pracownika. Między innymi: łączny czas przepracowany, czas niedogodzin, nadgodzin, przerwy, obecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione.

RAPORTY i ANALIZA CZASU PRACY

Analizowanie czasu pracy to możliwość sporządzania różnorodnych raportów pozwalających na rzetelną analizę czasu pracy i na tej podstawie wyciagnięcie wniosków dotyczących sposobu jej organizacji. Analiza czasu pracy odbywa się poprzez przeglądanie zarejestrowanych w systemie danych w różnych układach. Możliwość ich prezentowania w postaci różnorodnych raportów pozwala na przyjrzenie się całości procesów związanych z zarządzaniem czasem pracy w danym przedsiębiorstwie, w różnych ujęciach. Analiza dostarczonych w ten sposób informacji z pewnością będzie przydatna przy kontroli poprawności wszystkich procesów oraz ich planowaniu w przyszłości.

Nasi klienci

Leroy Merlin

Auchan

Douglas

home.pl

Tchibo

Unilever

General Electric

Roto Frank

Bricoman

ABCData

Relacom

OKE w Krakowie

Balton

Pfluger Koperty

Aerospace Industries

MAVIT Centrum Medyczne

Agata Meble

Intermarche

Cerrad

E.Leclerc

ENVO

Hermes Polska

McCain

Unipaco

i wiele innych...